Oscarsborg festnings venner

Forsiden // aktuelt

Årsmøte 7. mars 2019

I henhold til vedtektene varsler styret om at dato for årsmøte er 7. mars 2019.

Til: Medlemmer av Oscarsborg Festnings Venner

I henhold til vedtektene varsler styret om at dato for årsmøte er 7. mars 2019.

Saker som medlemmene ønsker behandlet – herunder også forslag til vedtektsendringer – må være styret ihende før 12. februar 2019.
Saker sendes til styret ved rita.h.lystad@hiof.no

Innkalling/årsmøtedokumenter gjøres tilgjengelig minst 14 dager før årsmøtet.