Oscarsborg festnings venner

Forsiden // aktuelt

Årsmøte i Oscarsborg Festnings Venner

Årsmøte avholdes 27.02.13 på Oscarsborg Festning.

Mer info følger senere.

I henhold til vedtektenes § 8 skal saker som medlemmene ønsker behandlet - herunder også forslag til vedtektsendringer - være styret i hende før 1. februar. Innspill til saker kan sendes styrets leder på mail: rita.h.lystad@hiof.no innen 01.02.14.