Oscarsborg festnings venner

Forsiden // aktuelt

VARSEL OM ÅRSMØTE

I henhold til vedtektene varsler styret om at dato for årsmøte er 1. mars 2018.

Til: Medlemmer av Oscarsborg Festnings Venner

I henhold til vedtektene varsler styret om at dato for årsmøte er 1. mars 2018.

Saker som medlemmene ønsker behandlet – herunder også forslag til vedtektsendringer – må være styret ihende før 1. februar 2018.
Saker sendes til styret ved rita.h.lystad@hiof.no

Innkalling/årsmøtedokumenter gjøres tilgjengelig minst 14 dager før årsmøtet.