Oscarsborg festnings venner

Forsiden // aktuelt

Avduking av avstandsmerket på Elleodden

Styreleder Rita Hirsum Lystad i Oscarborg Festnings Venner ønsket 15 venner velkommen til markering av istandsettelse av første avstandsmerke, avstandsmerke nr. 2 – i forhåpentligvis i en rekke av opptil 14 avstandsmerker totalt. Avstandsmerkene er en del av Oscarsborg festning og det er derfor vikitg å ivareta disse avstandsmerkene.

Det har vært arbeidet en god stund med planlegging av hvordan vi skulle klare å istandsette avstandsmerke nr 2 på Nordre Skiphelle, her på Elleodden, og nå har det blitt en realitet.

Forsvarsbygg Nasjonale Festningsverk har selvfølgelig godkjent arbeidet med istandsettelse – og vi vil arbeide videre i samarbeid med Forsvarsbygg Nasjonale Festningsverk for å sikre et videre vedlikehold, sier Rita Hirsum Lystad.

De som har jobbet med dette i den senere tid er Arnfinn Folkvord, Espen Ege, Ivar Gustavsen, Jon Lundberget og Halvor Glenne - og de skal ha en stor takk for et flott resultat. En takk også til Cato Oddsett i Nor Entrepenør AS  og  Roy Eide i Maynor AS for gode råd og  fri leveranse av Controll Betongtett.

Tanken om å istandsette avstandsmerkene startet allerede for 20 år siden. Nå håper vi at vi kan fortsette dette arbeidet, og avstandsmerke nr 14 på Storskjær blir det neste.
Etter avdukingen fortalte guide Tor Hovland med et stort engasjement om avstandsmerkenes historie - og praten fortsatte etterpå med kaffe og kake som tilbehør hos Anne som åpnet hytta si med sin varme gjestfrihet.

Venner - takk for en flott søndag!

Foto: Mette Høiland

Foto: Mette Høiland

Foto: Espen Ege Foto: Mette Høiland Foto: Mette Høiland Foto: Mette Høiland Foto: Mette Høiland