Oscarsborg festnings venner

Forsiden // aktuelt

Hjelp oss å hjelpe!

Oscarsborg Festnings Venner har bl.a. som formål å bistå Oscarsborg med praktiske gjøremål.

«Dugnadsgjengen» i Venneforeningen har lenge bestått av 5-6 JA-mennesker som har stilt opp på det meste. Jeg har stadig dårlig samvittighet når jeg ringer disse for å be om hjelp. Det er også plagsomt å tenke på at noen samtidig kan være lei seg fordi de aldri blir inkludert/engasjert i foreningens arbeid. Utfordringen har vært å vite hvem disse er, og hvilke oppgaver de ønsker å utføre. Dette vil vi hermed prøve å kartlegge.

«Å bli satt i bås» er oftest et negativt ladet uttrykk, mens Team-arbeid fremdeles er «inn». Vi har derfor tenkt oss arbeidsoppgavene inndelt som følger:

«Male- og pusseteamet» utfører stort sett enkle utendørs-jobber for Museet. Fagkunnskap er ikke nødvendig, og jobben kan f.eks. være å male en kanon, et rekkverk eller en bunker.

«Ryddeteamet» skal sørge for at vegetasjonen holdes i sjakk, både på Oscarsborg og på de mange installasjonene på landsiden. Vi bruker ofte motorisert redskap, men det er også stort behov for hjelpere til å rydde unna resultatet av «motorsagmassakren».  Medlemmer av Ryddeteamet kan også bli bedt om å hjelpe ved andre, litt tyngre jobber.

«Parkteamet» er stedet for dem som gjerne vil hjelpe gartner Irene å holde blomsterbed, plener og strandsonene på Oscarsborg i presentabel stand. 

«Smøreteamet» vil sikkert helst kalles «Cateringteamet» og trår til ved enkelte medlemstreff og festlige anledninger.

Det kan kanskje bli aktuelt å selge billetter og programmer ved arrangementer på Borgen. Da trenger vi selgere, og skal vi utføre mer krevende jobber kan vi ha behov for spesialister. Vi har bl.a. planlagt å restaurere noen av Avstandsmerkene som står langs fjorden. Da vil vi gjerne ha kontakt med dem som har gode kunnskaper om mur- og steinarbeider.
Dugnadsarbeid skal være frivillig, givende - og helst litt lystbetont. Det er også trivelig når kvinner og menn kan jobbe sammen. Alle er like velkomne. Jo flere vi er – desto færre timer blir det på hver!

Føler du at noen dugnadstimer i regi av Oscarsborg Festnings Venner er noe for deg kan du sende epost til arnfinn@oscarsborgvenn.no.
Oppgi hva du har lyst til å delta på – og hvorvidt du kan jobbe på dagtid eller ettermiddag/kveld.

Ring meg gjerne hvis du ønsker mer informasjon eller har gode ideer. Alle henvendelser mottas med takk!

Arnfinn

Arnfinn Folkvord
arnfinn@oscarsborgvenn.no
tlf. 474 08 131 eller 64 94 17 78