Oscarsborg festnings venner

Forsiden // aktuelt

Innkalling til årsmøte i Oscarsborg Festnings Venner 2017

Det innkalles til ordinært årsmøte. Torsdag 2. mars 2017 kl. 1815 i Havnefortet, Oscarsborg Festning Båtavgang Sundbrygga kl. 1750

ÅRSMØTE

 • Åpning v/lederen
 • Godkjenning av innkallingen
 • Godkjenning av dagsorden
 • Valg av møteleder
 • Dagsorden
 • Valg av referent
 • Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen sammen med referenten
 • Styrets årsberetning
 • Årsregnskap og revisors beretning
 • Fastsettelse av kontingent
 • Orientering om styrets planer og budsjett for kommende år
 • Valg iflg. vedtektenes §6
 • Innkomne saker


Etter årsmøtet blir det enkel servering.

Etter årsmøtet fortsetter vi med et medlemsmøte med følgende temaer/saker:

 • Orientering ved Kommandant Per Egil Grimstad på Oscarsborg Festning.
 • Orientering ved Tore Glenne om Museumsprosjektet ved Oscarsborg museum.
 • Styret ønsker alle OFV medlemmer velkommen, og vi håper på god oppslutning.

Last ned: Innkalling årsmøte 2017

Last ned: Protokoll årsmøte 2017