Oscarsborg festnings venner

Forsiden // aktuelt

Innkalling til årsmøte i Oscarsborg Festnings Venner 2019

Det innkalles til ordinært årsmøte torsdag 7. mars 2019 kl. 1815 i Havnefortet, Oscarsborg Festning Båtavgang Sundbrygga kl. 1750.

Vedlagt oversendes:
·     Styrets årsberetning
·     Revidert regnskap
·     Styrets forslag til arbeidsplan 2019
·     Styrets forslag til budsjett 2019
·     Valgkomiteens innstilling


ÅRSMØTE

1.   Åpning v/lederen
2.   Godkjenning av innkallingen
3.   Godkjenning av dagsorden
4.   Valg av møteleder
5.   Dagsorden
a.   Valg av referent
b.   Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen sammen med referenten
c.    Styrets årsberetning
d.   Årsregnskap og revisors beretning
e.   Fastsettelse av kontingent
f.     Orientering om styrets planer og budsjett for kommende år
g.   Valg iflg. vedtektenes §6
h.   Innkomne saker

Etter årsmøtet blir det enkel servering.

Etter årsmøtet fortsetter vi med et medlemsmøte med følgende temaer/saker:
1.   Orientering ved Kommandant Per Egil Grimstad på Oscarsborg Festning.
2.   Orientering ved festningsforvalter Hilde Falck Olsen på Oscarsborg Festning.
3.   Orientering ved Tore Glenne/Per Egil Grimstad om Museumsprosjektet ved Oscarsborg museum.


Styret ønsker alle OFV medlemmer velkommen, og vi håper på god oppslutning.

Last ned: Årsmøtedokumentet