Oscarsborg festnings venner

Forsiden // aktuelt

Kunngjøring av årsmøte

Styret i Oscarsborg Festnings Venner kunngjør herved at årsmøtet avholdes 02.03.17 på Oscarsborg Festning.

Saker som medlemmene ønsker behandlet – herunder også forslag til vedtektsendringer – må være styret ihende før 1. februar 2017. Forslag sendes rita.h.lystad@hiof.no