Oscarsborg festnings venner

Forsiden // aktuelt

Oppgradering av Oscarsborg museum

Osvarsborg Festnings Venner har igangsatt et prosjekt for oppgradering av Oscarsborg museum. Venneforeningen leder prosjektet i et samarbeid med Oscarsborg Museum.

I en evalueringsrapport om museet fra 2015 ble det foreslått flere forbedringer. Blant de viktigste er å skape «en rød tråd» i historien om Oscarsborg festning, samt bruk av moderne kommunikasjonsmidler. Vi etablerte da et prosjekt for oppgradering sammen med Oscarsborg museum. Venneforeningen skulle lede prosjektet og skaffe midler, og det faglige arbeidet og gjennomføringen skulle museet ta seg av.

Til første fase bevilget OFV 160.000 kroner og vi mottok en gave fra Sparebankstiftelsen DNB på 350.000 kroner.

Første fase i prosjektet er gjennomført:

  • Fortelle kort om hver epoke på storskjerm, og historien om de viktigste kommandantene på en annen storskjerm
  • Samle informasjon om 1905 og byggingen av anleggene på landsidene og på Håøya
  • Lage en ny animasjon av angrepet 9. april 1940 og bygge amfi for publikum
  • Bruke audiovisuell teknologi til formidlingen
  • All tekst og tale på norsk, engelsk og tysk


I fase 2 skal vi fortelle mer inngående om de øvrige epokene. I buegangen foran temarommene skal vi bygge montere for oppbevaring av militære effekter, monitorer for visning av bilder, kart, film etc. Vi skal installere et internt nettverk hvor informasjon kan lastes ned på bærbare plattformer.

Vi mottok i desember 2017 ny gave fra Sparebankstiftelsen DNB på 500.000 kroner, og gave fra Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus på 150.000 kroner. Med disse midlene er vi i stand til å gjennomføre fase 2.

Januar 2018. Tore Glenne, Prosjektleder