Oscarsborg festnings venner

Forsiden // aktuelt

Oscarsborg Festnings Venner har utnevnt Kirsten Færgestad som æresmedlem.

I forbindelse med ballet på Oscarsborg Festning sist lørdag ble Kirsten Færgestad utnevnt som æresmedlem av Oscarsborg Festnings Venner.

Æresmedlemskap kan tildeles den som har gjort seg særskilt fortjent til påskjønnelsen ved sin innsats for å fremme OFVs formål som er å verne om Oscarsborg Festning og dens historiske anlegg, samt øke interessen og kunnskapen om festningens historiske og kulturelle betydning.

Styrets begrunnelse lyder slik:

Kirsten Færgestad har vært deltakende i OFVs virksomhet siden 1986, har hatt og har styreverv og vært styreleder og spesielt bidratt til å synliggjøre OFV i alle arrangementer og aktiviteter. Hun er samlende, har en egen pådriverkraft og inspirerer oss alle til å bidra for Oscarsborg Festning.

Vi gratulerer med æresmedlemskapet!