Oscarsborg festnings venner

Forsiden // aktuelt

Oscarsborg Festningsmuseum - Vel verdt et besøk!

Oscarsborg Festningsmuseum har som oppgave å vise Oscarsborg Festning's historie, samt Kystartilleriets historiske og tekniske utvikling.

Sjelden har en norsk befalingsmann betydd så mye for utfallet av en krigshandling. Natten til 9.april forsøkte kommandanten Birger Eriksen  og hans sambandsmann å komme i kontakt med hærledelse og norske myndigheter flere ganger for å få klare beskjeder om hva Oscarsborg skulle gjøre, uten å lykkes. Han tok til slutt på eget initiativ beslutningen om å skyte med skarpt mot den inntrengende flåtestyrken. Besøk museet og få flere detaljer om dette historiske øyeblikket, samt mange andre interesant sider ved Oscarborgs historie. Museet er åpent hver dag fra kl. 1000 - 1600 unntatt offisielle fridager.

Det er gratis adgang.

Mer informasjon finner du her:

http://www.forsvaretsmuseer.no/nor/Oscarsborg