Oscarsborg festnings venner

Forsiden // aktuelt

Oscarsborg Garnisons Compagnie Veterankompaniet Oscarsborg

Kommandanten på Oscarsborg festning Major Stein Erik Kirknes skal opprette Oscarsborg Garnisons Compagnie / Veterankompaniet Oscarsborg. Veterankompaniet skal representere og støtte Forsvaret, samt bidra til anerkjennelse og ivaretakelse av veteraner.

Veterankompaniet skal ha tilhold i den erverdige Kommandantboligen/Forsvarets Hus med kontorer, møterom og depot.

Kommandanten søker nå etter personell som er interessert i å inngå i kompaniet, herunder bemanne kompaniledelsen.
Kompaniledelsen skal sammen med Kommandanten innledningsvis bidra til å utvikle et konsept for hvordan avdelingen skal organiseres og driftes.

Personell som er interessert bes ta kontakt med Kommandanten direkte.
Mobil: 47466961
Email: skirknes@mil.no