Oscarsborg festnings venner

Forsiden // om-foreningen

Om Oscarsborg Festnings Venner

Foreningen ble stiftet 9. april 1984 og har følgende formål:

  • arbeide for å verne om Oscarsborg Festning og dens historiske anlegg
  • støtte driften av Oscarsborg museum ved aktiv arbeidsinnsats og tilskudd av midler inntjent gjennom medlemskontingent, gaver og kulturarrangementer
  • styrke interessen for og kunnskapen om festningen og dens historiske og kulturelle betydning
  • medvirke til sammenkomster for foreningens medlemmer og andre spesielt interesserte.

Foreningen har 281 familiemedlemmer, 13 æresmedlemmer og 8 bedriftsmedlemmer. Årlig arrangerer vi to medlemskvelder, årsmøte og festningsball.

Styremedlemmer og kontaktpersoner

Styreleder

Ragnar Dahl
mobil: 934 98 520
E-post: ragnar.dahl@bfo.no

Styremedlem

Torild Stumo
mobil 47898728
E-post: torild.stumo@gmail.com

Styremedlem

Hans Petter Aksnes
Mob
Epost: 

Styremedlem

Jon-Ivar Stedje
mobil: 982 18 705
E-post: jivsted@outlook.com

Styremedlem

Hilde Herberg
mobil: 916 88 558
E-post: hildeherberg@icloud.com

Styremedlem

Nils Einar Nesdam
mobil: 916 04 864
E-post: nnesdam@online.no


Våre samarbeidspartnere på Oscarsborg

Festningsforvalter

Hilde Falck Olsen
mobil: 47 48 34 95
E-post: hilde.falck.olsen@forsvarsbygg.no

Kommandant / Museumssjef

Per Egil Grimstad
mobil: 488 94 684
E-post: pgrimstad@mil.no

Hvis du ønsker å bli medlem

Ønsker du å å bli medlem i Oscarsborg Festnings Venner, fylll ut skjema på denne siden,
eller ta kontakt med:

Ragnar Dahl:
post@oscarsborgvenn.no
telefon 934 98 520

Medlemskontigent

Bedriftsmedlemmer: kr. 500,- pr. år
Familiemedlemskap: kr. 250,- pr. år
Livsvarig familiemedlemskap: kr. 2500,-

Mer informasjon om Oscarsborg Festnings Venner:

Protokoll fra styremøtene som holdes 5-6 ganger pr år eller årsmøtet, kan sendes per e-post til medlemmene. Dersom du ønsker dette, kontakt med post@oscarsborgvenn.no.

Venneforeningen er registrert i Enhetsregisteret og Grasrotandelen, Org. nr 985 815 291. Postadresse Oscarsborg Festnings Venner v/ Torild Stumo, Storgaten 2, 1440 Drøbak