Vedlikehold Veisvingbatteriet

Vedlikehold Veisvingbatteriet

Publisert av Ragnar Dahl den 09.05.21. Oppdatert 22.06.21.

Oscarsborg festnings venner (OFV) starter oppussing av Veisvingbatteriet på Seiersten. Arbeidet består av sandblåsing av kanonene, samt fjerning av tagging, sandblåsing av dører til bunkerne og maling.

Det er et omfattende arbeid som utføres ved hjelp av medlemskontingenten innbetalt av medlemmene. 

Arbeidet utføres i samråd med Kommandanten på Oscarsborg festning, festningsforvalter (Forsvarsbygg) og miljøavdelingen i Frogn kommune. Hundeskolen og Montessori skolen er varslet om at det det vil bli en del støy fra en kompressor som vil gå i tiden kl 0900-2000 i perioden 1o/15 til 16/5, unntatt Kristi himmelfartsdag.

Vi anmoder om at turgåere og trafikanter unngår området så lenge kompressoren går, men arbeidet i seg selv er ufarlig – det er støy vi først og fremst informerer om.

Frogn kommunes miljøavdeling er informert og har anbefalt oss å legge ut en melding på Drøbakssidene slik at innbyggerne blir klar over at det blir en del støy i området. Vi tenker litt slik at når vi er ferdig vil området fremstå som vedlikeholdt og til glede for alle som bruker område. Vi håper derfor for på forståelse for de ulempene dette gir for de nærmeste naboene.

Kanonene som er fra 1898 preges av dårlig vedlikehold

Kanonen tilhører Oscarsborg festningsmuseum og vedlikehold av disse inngår i formålsparagrafen til Oscarsborg festnings venner.

Arbeidet utføres av medlemmer som frivillig innsats for å gjøre anleggene mest mulig severdig for våre innbyggere og tilreisende. Det er fire kanoner og tilhørende dører til ammunisjonslagrene.

Fra venstre Per-Arne Grimsby fra Antirust1 i Fredrikstad som låner oss sandblåsings utstyr. Da vi antydet at han leverte regning til Nikolai Gilleboe fra firmaet Derksen Trading slik at venneforeningen kunne forholde seg til en person, sa de begge at dette var ren og skjær interesse av å ivareta historisk materiell.

Vi bruker ren sand når vi sandblåser kanonen og den vil forsvinne i grunnen. Vi rensker området for malings rester og har ønske om å gjøre området mer attraktivt enn det er i dag.

Venneforeningen vil også fremheve den innsatsen Roy Lasse Dahl og Per Kristian Ohlgren har bidratt med som begge har hatt en finger eller to med i arbeidet med å få det til.

Det er denne kompressoren som gjør det nødvendig å varsle naboer og folk som ferdes i området.

Erfaringsmessig tiltrekkes folk av lyd, men vi oppfordrer til å holde avstand pga støy.

Spørsmål kan rettes til Ragnar Dahl på tlf 9349 98 520

Det meste av utstyret for arbeidet er på plass, dyrt utstyr er lagret i et lager vi har fått låne av Kiwanis.

Av smittevernhensyn jobber vi i små grupper (2-4) og de som har lyst til å bidra må ta kontakt med leder Oscarsborg festning Ragnar Dahl på tlf 934 98 520 evt mail ragnar.dahl@bfo.no

Sandblåsing vil vare frem til (muligens søndag 16/5, malingen vil starte samtidig, men vil gå over lengre tid.

Ønsker du å bidra i vårt arbeid med å vedlikeholde og utvikle Oscarsborg festningsmuseum og de anlegg de er ansvarlig for kan du melde deg inn ved å gå inn på Oscarsborgvenn.no