Oscarsborg festnings venner

Forsiden // aktuelt

35 års for Oscarsborg Festning og museet

I dag feirer Oscarsborg Festnings Venner 35-års jubileum. Foreningen ble stiftet i 1984 da mange opplevde at bygg og anlegg på «Borgen» forfalt.

Fra stiftelsesdagen og helt frem til i dag har skiftende kommandanter og sjefer for Kystartillerimuseet bidratt til at Oscarsborg Festnings Venner har fått lov til å holde på med dugnader, medlemsaktiviteter og prosjekter for å bevare festningen og dens historiske og kulturelle betydning.

I 1995 åpnet museet og foreningen endret formålet til også å støtte driften av museet, noe vi fortsatt gjør og dette synliggjøres 30.april, når vi  avslutter et flerårig prosjekt ifh til å gjøre museet tidsriktig og mer publikumsvennlig.
Avslutningen av et stort prosjekt er også begynnelsen på nye utfordringer. Foreningen er allerede i gang med å finne prosjekter i samarbeid med Kommandanten og Festningsforvalteren som er innenfor foreningens formålsparagraf. Det er spesielt hyggelig at Tore Glenne som har vært en vesentlig bidragsyter for det prosjektet som nå avsluttes, også er med i gruppen som skal finne nye og engasjerende prosjekter som foreningen skal ta fatt på i årene som kommer.

35-års jubileet blir markert på foreningens sommeraktivitet 21.juni i Drøbak. Dette er et arrangement som starter med en historisk vandring og ender opp i et stort arrangement med havets delikatesser – meld deg inn, støtt forenings formål og bli med på aktivitetene.

Leder for Oscarsborg Festnings Venner ved 35-års jubileet i 2019.
Ragnar Dahl