Foreningen ble stiftet 9. april 1984 og har følgende formål:

  • arbeide for å verne om Oscarsborg Festning og dens historiske anlegg
  • støtte driften av Oscarsborg museum ved aktiv arbeidsinnsats og tilskudd av midler inntjent gjennom medlemskontingent, gaver og kulturarrangementer
  • styrke interessen for og kunnskapen om festningen og dens historiske og kulturelle betydning
  • medvirke til sammenkomster for foreningens medlemmer og andre spesielt interesserte.

Foreningen har høsten 2019 281 familiemedlemmer, 13 æresmedlemmer og 8 bedriftsmedlemmer. Årlig arrangerer vi to medlemskvelder, årsmøte og festningsball.