Foreningens formål er å

  • arbeide for å verne om Oscarsborg Festning og dens historiske anlegg
  • støtte driften av Oscarsborg Museum ved aktiv arbeidsinnsats og tilskudd av midler inntjent gjennom medlemskontingent, gaver og kulturarrangementer
  • styrke interessen for, og kunnskapen om festningen og dens historiske og kulturelle betydning
  • medvirke til sammenkomster for foreningens medlemmer og andre spesielt interesserte.

Det arangeres dugnader av forskjelig art for forskjønning og opprydding både på festningen og anleggene å landsiden

Hver mai arrangeres "Festningsmarsjen", en turmarsj som går over alle eller noen av anleggene. Her blir man guidet rundt og får se anlegg som ellers ikke er åpne.