Oscarsborg festnings venner

Forsiden // aktuelt

Valgkomiteen i OFV har startet sitt arbeid

Valgkomiteen i OFV har startet prosessen med å finne kandidater til styret i OFV.

Om du mener en kandidat kan egne seg for styreverv, håper vi du kan gi oss tips om det.
Vi vil så kontakte vedkommende og spørre om det er interesse for det. Deretter starter jobben med å intervjue kandidatene før vi gjør våre valg og ender opp med innstilte kandidater.

Vennligst gi beskjed til valgkomiteens leder Bjørn Bakke på bakke.bj@gmail.com innen søndag 20.november.
Med vennlig hilsen Valgkomiteen i OFV v/leder Bjørn Bakke