Oscarsborg festnings venner

Forsiden // om-foreningen

Dugnad

Venneforeningen har bl.a. som formål å støtte museene på Oscarsborg økonomisk, og ved utførelse av fysisk arbeide. – det vi kaller dugnad. Her er noen aktuelle arbeidsoppgaver:
Skog- og krattrydding
Maling og vedlikehold av materiell ute og inne.
Rengjøring
Sjauing av utstyr og salg av billetter og program ved enkelte arrangementer.
(Et eksempel har vært Fyrverkerikonserten som aktiviserte et tyvetall medlemmer).

Noen oppdrag kan kreve fysisk styrke og spesielle ferdigheter, men svært mye krever kun litt entusiasme for saken (les Oscarsborg) - og lyst til å samarbeide med likesinnede.
Her er det likestilling og ingen «militær» rangordning. Da jeg var på «Moen» jublet vi gutta når det dukket opp en dame i leiren.  Her skjer det samme når hun kommer for å delta på dugnad hos oss.

De senere år har dugnadsgjengen bestått av et fåtall entusiaster. Vi vil veldig gjerne ha med flere!

Mange har ikke verken tid, overskudd eller anledning til å delta på ordinær dugnad. Da kan du gjøre en innsats ved å fortelle venner og kjente om Oscarsborg og Venneforeningens arbeid. Kanskje resulterer det i et nytt medlem – og uten nye medlemmer dør også vår forening ut. 

Prosjekter som står på programmet i 2012:

Naustet på Husvik.

Vi har overtatt et gammelt naust som ble totalrestaurert utvendig av Forsvarsbygg i 2011. Innvendig gjenstår all innredning. Det innleies profesjonelle til å ordne med alt som har med vann og elektrisitet å gjøre. Resten blir dugnadsarbeid. Vi håper at naustet står klart til innvielse innen sommeren – for deretter å gjøre tjeneste som møterom og lager for Venneforeningens styre.

Maling av «traverser» på Oscarsborg

Vi tok på oss oppdraget å male 4 – 7 traverser i den tro at det dreide seg om dragere over inngangspartiene, eller noe lignende «småtteri». Bildet til høyre viser hva det egentlig dreier seg om. «Traversene» befinner seg bl.a. i tilknytning til kanonene Moses, Josva og Aron på Sydholmen. De skal males i kamuflasjefarger, helst før ferien starter. Du behøver ikke å være kunstmaler for og å gjøre en innsats….

Rydding av stien som går langs Nordre Kaholmen

Jobben består i å synliggjøre stillingene som befinner seg på Nordholmen, og bedre fremkommeligheten for publikum som benytter området.
Vi er veldig glad for hjelp til å få unna kvisten etter at Jon Lundberget og undertegnede har traktert motor- og ryddesager.

Veisvingbatteriet

Kanonene i Veisvingbatteriet og dørene til bunkersene der trenger litt omsorg med pusseverktøy og malerkost. Dessuten må det fjernes vegetasjon på vollene bak.

I 2005 gjorde Venneforeningen, med noe hjelp fra Hafslund, en stor jobb med å fjerne skog og kratt som stengte utsikten mot Drøbak og mot Oscarsborg. Trær som helst skal forbli «pygmetrær» vokser som kjent ekstra fort. Området må derfor ryddes på nytt om ikke alt for lenge, men det rekker vi ikke i 2012.

Restaurering av Avstandsmerker i Drøbaksundet

Jobben består både av mure- og malearbeider, og plassering av de fleste objektene krever at man bruker båt.


Dessuten kan museene og kommandanten ha bruk for hjelp til å få utført arbeide som faller inn under vår formålsparagraf.

Det arbeides også med planer for rydding, istandsetting og merking av de mange historiske forsvarsverkene i Drøbak/Frogn, og å bedre tilgjengeligheten til disse.
Dette er et omfattende arbeid som forutsetter at vi kan få etablert et samarbeid med andre foreninger og institusjoner i området vårt.

Av egen erfaring føler jeg at det å jobbe sammen i et lag er mye mer givende enn å være «ensomarbeidende». (Det gjelder spesielt hjemme på bruket…) Dugnadsarbeidere utstråler ofte en «smittsom» entusiasme som gjør at alle yter, og jobbingen blir mer lystbetont og effektiv. Det gjelder bare å sette opp delmål som er realistiske så en ikke går sur. Dessuten kan det å få nye bekjentskaper være både spennende, nyttig og humørskapende. (Se bare på bildene i vårt lille dugnadsgalleri!)

Hvis det etter denne presentasjonen kribler i fingrene etter å delta i Venneforeningens dugnader kan du bli kvitt kriblingen ved å fylle ut og maile oss formularet nedenfor. «Påmeldingen» er naturligvis helt uforpliktende.